Τέρμα Καλυβίων Αμαλιάδα 2622027531 gkondylopoulos@yahoo.gr

Κατασκευή συσκευαστηρίου “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ”

Κατασκευάσαμε έναν σύγχρονο χώρο συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, στο χωριό Σώστι του Δήμου Ήλιδας. Πρόκειται για το συσκευαστήριο του Ηλία Χρυσόστομου,  το οποίο δημιουργήθηκε πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις ενός χώρου λειτουργικού και σύγχρονου.