Τέρμα Καλυβίων Αμαλιάδα 2622027531 gkondylopoulos@yahoo.gr

Σύμμικτες κατασκευές

Οι σύμμικτες κατασκευές είναι έργα όπου τα φέροντα στοιχειά αποτελούνται από τα δυο συνηθέστερα δομικά υλικά, το χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δυο υλικών ικανοποιούνται κατά το βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια φέρουσας ικανότητας, λειτουργικότητας, ολκιμότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα των σύμμικτων κατασκευών οφείλεται η μεγάλη τους διάδοση σε όλο το κόσμο, ιδιαίτερα σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας. τα πλεονεκτήματα αυτά είναι αδύνατο να αγνοηθούν από κάποιον που θέλει να παράγει έργα χαμηλού κόστους, ποιότητας και ταχύτητας κατασκευής.

Βασικό είναι ότι δεν πρόκειται για μια προκατασκευή, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι όσον αφορά τα στάδια της κατασκευής του έργου αφού τη στιγμή που γίνονται οι απαραίτητες εργασίες στο εργοτάξιο (εκσκαφές κ.τ.λ.) στο εργοστάσιο συνεργασίας της εταιρείας μας κατασκευάζεται ο μεταλλικός σκελετός εξ ολοκλήρου βιδωτός σε κάθε σύνδεσμο σιδήρων, με χάλυβα ειδικά επεξεργασμένο για αντοχή εφ όρου ζωής και με τις προδιαγραφές του ευρωκώδικα 4 περί μεταλλικών κατασκευών προσαρμοσμένο στον ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος. Έτσι το αποτέλεσμα είναι πανομοιότυπο με μια συμβατική κατασκευή εξωτερικά μα ουσιαστικά ανώτερο σε ποιότητα και αντοχή σε φωτιά και σεισμικές καταπονήσεις.

Gallery Σύμμικτων κατασκευών